Nakliyat Sözleşmesi

TAŞIMA ŞARTLARI

1- Ödemenin yarısı kamyon yola çıkmadan önce, kalan kısmı iş bitiminde eşyaların kontrolünden sonra yapılır.
2- Taşımacılık işlemleri müşterinin talep etmiş olduğu yerde dış cephe asansörü ile gerçekleştirilecek olup asansör kurulumunda oluşabilecek pvc pencerelerin hasarından yüklenici sorumludur.
3- Taşımacılıkta müşteri dışından kaynaklı her türlü mali ve maddi sorumluluk müşteriye yüklenemez, sorumluluk sigorta şirketine aittir. Gün ertelemesi firmamıza 2 gün öncesinden bildirilmesi gerekir.
4- Firmamız taşıma esnasında para ve ziynet eşyasından sorumlu değildir.
5- Firmamız evde bulunan para kasası veya piyanodan ek ücret talep eder. Bunlar nakliye ücretine dâhil değildir.
7- Eşyaların demontajı, paketlenmesi ve ambalajlanması Uzman Nakliyat yetkili personeli tarafından yapılacaktır
8-Paketlerin tamamı yetkili personel tarafından açılacak ve müşterinin onayı alınacaktır. Ev sahibini hasar noksan konusunda itirazları varsa, hizmetin hemen bitiminde bildirmek zorundadır. Yetkili personel evden ayrıldıktan sonra vuku bulacak itirazlar kabul edilmeyecektir.
9-Nakliye firması iş bu sözleşmede yazılı herhangi bir şarta uymaması halinde eşya sahibi bu sözleşmeyi tek taraflı iptal etme hakkına sahip olacaktır.
10-Evden eve nakliyat firması eşyaları kazalara karşı 100.000TL değerinde nakliye sigortası ile sigortalayacaktır.
11-Firma taşımayı kapalı kasa araç ile yapacağını beyan etmiştir.

Sözleşmenin Sona Ermesi

İşbu sözleşme evden eve nakliyat firmasının eşyayı hasarsız bir şekilde taşınılacak yeni adrese teslim etmesi, bu sözleşmede belirtilen şekilde yerleştirmesi ve bu adresten ayrılması ile sona erer. Teslimat sırasında eşyalarda hasar veya bir eksiklik tespit edilmesi durumunda bunun bir tutanakla kayıt altına alınması gerekmektedir.